Narzędzie Google Trends po polsku – Statystyki Wyszukiwarki

Post trochę spóźniony, bo polska wersja Google Trends, pojawiła się 18 sierpnia, pod nazwą statystyki wyszukiwarki. Nie śledzę ostatnio polskiego rynku związanego z marketingiem w wyszukiwarkach, bo i nic nowego się na nim nie dzieje. W sumie to nie wiadomo, czy cieszyć się z polskiej wersji tego narzędzia, czy załamywać – na rynku amerykańskim jest ono dostępne od kilku lat. To długi czasu biorąc pod uwagę tempo rozwoju internetu i żyjemy w kraju gdzie mieszka około 20 mln potencjalnych klientów Adwords. No ale jaki stopień rozwoju rynku takie „bonusy”.

Narzędzie interesujące, szczególnie jako uzupełnienie narzędzie propozycji słów kluczowych (ang. KeywordTool), lub jako podstawa. Jak sama nazwa wskazuje służy do analizy trendów wyszukań poszczególnych słów kluczowych. Podstawowe funkcje:

  • Filtrowanie wyników
  • Wykres trendu
  • Podział na lokalizacje
  • Powiązane wyszukiwania
  • Największe wzrosty

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Po wpisaniu interesującego słowa lub frazy (możliwość wpisania kilku słów – tutaj mamy wyniki dla słowa „grypa”) mamy do dyspozycji kilka filtrów zawężających przedstawiany trend. Wynik możemy filtrować przez

  • różne źródła wyszukań (grafika, wiadomości itp.)
  • lokalizacje (świat lub poszczególne państwa / regiony)
  • czas (dowolny zakres dat)
  • po określonych kategoriach (google domyślnie pokazuje % wyszukań w najczęstszych kategoriach)

Filtry statystyki wyszukiwarki

W sumie nie do końca rozumiem te kategorie, gdyż wyszukując informacje nie określamy ich. Jeżeli ktoś wie co ma to przedstawiać to poproszę o komentarz.

Filtry przydatne szczególnie jak ktoś kieruje kampanię Adwords regionalnie, może analizować natężenie wyszukań w regionie gdzie chce umieścić reklamę.

Wykres trendu wraz ze zdarzeniami

Wykres obrazujący statystykę wyszukiwania wybranych fraz na przestrzeni wybranego okresu. Wartość 100 otrzymuje okres, w którym nastąpiło najwięcej wyszukań, reszta wyników jest przyrównywana do niego proporcjonalnie.

Wykres trendu - statystyki wyszukiwarki

Dodatkowo możemy wybrać opcję dopasowującą, wzrost lub spadki wyszukiwania konkretnej frazy, do publikowanych na ten temat informacji  w popularnych serwisach. Nie można zakładać, że różnice w pozycjach wynikają z tych doniesień, lecz jest to próba wyjaśnienia tych skoków, trafiona z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem.

Podział na poszczególne lokalizacje

Przydatną informacją jest prezentacja wyników z podziałem na poszczególne lokalizacje. Możemy zobrazować wyniki globalne lub zawęzić je szczegółowo do regionalnych. Informacja ta ma duże znaczenie w przypadku kierowania kampanii Adwords na poszczególne lokalizacje.

Statystyki wyszukiwarki dla poszczególnych lokalizacji

Optymalizując kampanię Adwords możemy wybrać województwa o większym natężeniu poszukiwań lub kierować ją na niszowe województwa. Warto różnicować stawki CPC w zależności od ilości wyszukiwanych słów w danym regionie. Jak widać, hasło „grypa”, najczęściej wyszukiwane w województwie lubuskim, jeżeli sprzedajemy lekarstwa na grypę warto by się tym rejonem zainteresować.

Wyszukiwanie słów powiązanych

Dodatkowo otrzymujemy zestawienie wyszukiwania najpopularniejszych słów powiązanych z wybranym przez nas słowem kluczowym. Przypomina to trochę działanie KeywordTool, które przedstawia propozycję dodatkowych słów do użycia w kampanii adwords.

Popularne wyszukiwania powiązane z wybranym słowem

Różnica polega na tym, że narzędzie propozycji słów kluczowych pokazuje przeszłe wyszukiwania, natomiast Google Trends pokazuje możliwe trendy w przyszłości. Na ile są one prawdopodobne musimy sami ocenić.

Wyszukiwania o rosnącej popularności

Ostatnią prezentacją związaną z wyszukiwaniami jest informacja o słowach, których popularność najszybciej rośnie. Otrzymujemy zestawienie nowych słów, które zaczęły być wyszukiwane (przebicie), oraz informacje o największych wzrostach słów już wyszukiwanych (% wzrost).

Wyszukiwania - słowa o rosnącej popularności

Warto wykorzystać je w kampaniach adwords, jako dodatkowe słowa do testowania.

Podsumowanie

Przechodząc elegancko do porządku dziennego nad czasem udostępnienia narzędzia statystyki wyszukiwarki w wersji polskiej, narzędzie warto dodać do listy potrzebnych aplikacji. Właściwie można uznać je za obowiązkowe dla każdego kto prowadzi kampanię reklamową Adwords. Znajdziemy w nim sporo statystyk związanych z wyszukiwaniami wybranych słów kluczowych.

Dostępne jest filtrowanie wyników, wykres trendu na dane słowo kluczowe, lub porównanie kilku. Prezentacja wyników z podziałem na określone lokalizacje (przejrzysta mapka). Dodatkowo otrzymamy informacje na temat wyszukiwania słów powiązanych z wybranym słowem, oraz słowa, które zyskują na popularności w ostatnim czasie.

Analizując dane udostępniane przez Google Trends mamy możliwość przewidywania rozwoju wyszukiwania danego słowa w sieci. Trzeba zakładać, że prognozy mogą się sprawdzić jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Tak jak widać to było na giełdzie w ciągu ostatniego roku. Jakie wnioski umiemy wysnuć z udostępnianych danych takie będziemy mieli rezultaty.