Organizacja badań marketingowych

Badania marketingowe możemy zorganizować w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku są to badania prowadzone przez przedsiębiorstwa na własne potrzeby, w drugim przypadku mówimy o badaniach zlecanych wyspecjalizowanym firmom przez przedsiębiorstwa. Wiele przedsiębiorstw prowadzi jednocześnie oba rodzaje badań.

Wielkość przedsiębiorstwa, profil działalności oraz struktura organizacyjna wpływają na organizację badań rynkowych. Przedsiębiorstwa organizują działalność badawczą w stosunku do potrzeb oraz organizacji innych funkcji przedsiębiorstwa.

Komórki badawcze w wielu przedsiębiorstwach są jednoosobowe, w pozostałych są rozbudowane z dużą ilością specjalistów. Badania mogą być prowadzone na poziomie zarządu, wtedy podlegają dyrektorowi ds. marketingu lub mogą być prowadzone przez inne działy przedsiębiorstwa. Oba przypadki mają swoje wady i zalety.

W pierwszym przypadku podstawową wadą jest odizolowanie badaczy od codziennej praktycznej działalności firmy, zaś zaletą jest większa kontrola i koordynacja badań w przedsiębiorstwie. Zaletą badań prowadzonych przez inne działy przedsiębiorstwa  jest lepsze wykorzystanie umiejętności specjalistów w konkretnych problemach badawczych. Wadą tych badań jest nakładanie się tych samych prac badawczych oraz duże koszty badań.

Wady obu modeli doprowadziły do stworzenia modelu organizacji mieszanej, łączącej zalety obu modeli. W ramach modelu organizacji mieszanej nadrzędna komórka badawcza, mająca najlepszych specjalistów w zakresie badań, dostarcza pomocy i wskazówek komórką badawczym na niższych szczeblach. Niestety model organizacji mieszanej nie jest pozbawiony wad, natomiast jest określany jako skoordynowany i efektywny.

Badania marketingowe są praktycznie działalnością wszechobecną. Działy badań marketingowych istnieją w większości większych przedsiębiorstw i w większości typach przedsiębiorstw.

Żadna z form organizacyjnych nie zdominowała funkcji badań marketingowych. Działalność badań jest organizowana w taki sposób by oddawać niepowtarzalne potrzeby przedsiębiorstwa. Organizując badania marketingowe należy dążyć do tego, by organizacja była dynamiczna i podlegała ciągłym zmianom.