Google Squared nowa forma prezentacji wyników wyszukiwania

Usługę Google Squared pierwszy raz pokazano na konferencji searchology trzy tygodnie temu. Do testowania internautom oddano to narzędzie trzy dni temu. Na razie dostępna jest tylko wersja angielska.

Główną nowością jest sposób prezentacji wyników wyszukiwania. Zamiast dotychczasowej listy stron internetowych otrzymujemy tabelę. Zawiera podstawowe informacje o wynikach wyszukiwania oraz odnośniki do stron, z których zostały one pobrane.

wyniki Google Squared

Ciężko oprzeć się wrażeniu, że nowy interfejs jest odpowiedzią na udostępnie użytkownikom wyszukiwarki informacji (wiedzy) – Wolfram Alpha. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że Wolfram Alpha korzysta z własnych zasobów informacyjnych, natomiast Google udostępnia informacje znalezione w sieci.

Dużą zaletą nowej formy prezentowania informacji przez Google Squared jest możliwość dostosowywania kolum z informacjami lub usunięcia z widoku konkretnego wyniku. Dla każdego zapytania mamy dostępne różne kolumny z dodatkowymi informacjami. Co prawda nie wszystkie z nich posiadają wartość, jeżeli strona zaprezentowana w wynikach nie posiada takich informacji otrzymujemy pole – nie znaleziono wartości (no value found).

W obecnie dostępnej wersji miarodajność wyników pozostawia wiele do życzenia. Prezentowane informacje w dużej liczbie przypadków mają bardzo mały związek z zapytaniem. Może to być spowodowane tym, że usługa jest na razie w fazie testów i po oficjalnym udostępnieniu informacje będą dokładniejsze.

Ciekawe jak te dwa projekty (Google Squared i Wolfram Alpha) będą rozwijać się w przyszłości. Mam nadzieję, że Google nie zdominuje po raz kolejny rynku na nowym obszarze. Taka sytuacja spowodowałby pójście w zapomnienie ciekawie zapowiadającego się projektu wyszukiwarki wiedzy przygotowanego przez Wolfram Alpha.